31 minutes | Sep 18, 2020

Ep. 59: Et bærekraftig liv, del 5

Din fortid kan kun definere din fremtid i den grad du tillater den det. Bli virkelig fri gjennom å komme til manns modenhet.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share