0 minutes | Jan 25th 2021

VOV - Quốc hội với cử tri: Thực thi Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư 2020: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

- Môi trường đầu tư kinh doanh trong vài năm trở lại đây có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, mức độ cải thiện vẫn chưa đồng đều giữa các bộ ngành, lĩnh vực, địa phương… thấp hơn kỳ vọng của doanh nghiệp”. Chính vì vậy, việc Luật Ðầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về chất lượng và số lượng doanh nghiệp

Chủ đề : Quốc hội, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp

--- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share