0 minutes | Jan 21st 2021

VOV - Chính phủ với người dân: Đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng

- Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của công cuộc đổi mới ở các ngành, các cấp luôn là vấn đề hết sức quan trọng. Chính vì vậy, việc tổ chức thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” được quan tâm đặc biệt nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực.

Chủ đề : Thi tuyển lãnh đạo quản lý, Cải cách hành chính, Bảo hiểm xã hội

--- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share