0 minutes | Jan 12th 2021

VOV - Chính phủ với người dân: Chính phủ với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

- Như thường lệ, ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2021), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đây là những Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Chính phủ nhằm thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Chủ đề : Nghị quyết 01,02 của Chính phủ, Giải ngân vốn đầu tư công

--- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share