0 minutes | Feb 16th 2021

VOV - Chính phủ với người dân: Bảo đảm an sinh xã hội, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân

- Năm 2020, dịch Covid 19 đã tác động đến mọi mặt kinh tế xã hội của nước ta. Cũng trong năm vừa qua, bão, lũ cũng như nhiều hiện tượng thời tiết bất thường trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, kinh doanh, đến cuộc sống của người dân. Trong bối cảnh đó, những chính sách an sinh xã hội đã được Chính phủ ban hành kịp thời, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tuy nhiên, để công tác an sinh xã hội thực sự đến đúng đối tượng, hiệu quả rất cần sự đổi mới, ban hành chính sách thực tế và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Đây là nội dung sẽ có trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.

Chủ đề : Ansinhxaxhoi, Chinhphu

--- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share