22 minutes | Oct 14, 2021

VOV - Xây dựng đảng: Phòng chống tiêu cực: Kiên định mục tiêu “Đảng là đạo đức, là văn minh”

- Trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đến Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa 13) vừa diễn ra, “căn bệnh tiêu cực” đã được Trung ương thảo luận kỹ để nhận diện, phê phán và đấu tranh với các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái.
Với tinh thần đó, công cuộc “chống suy thoái, tiêu cực” chắc chắn sẽ còn được thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt trong nhiệm kỳ 13 này. Như thông điệp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rất nhiều lần khi nói về chỉnh đốn Đảng, đây là "công việc khó, phức tạp. Khó -nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ, Dư luận đã nhiều lần đặt câu hỏi: Đâu là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái? Làm sao để ngăn chặn được từ sớm, từ xa những cán bộ đảng viên suy thoái, tự diễn biến - tự chuyển hóa? Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) cùng bàn luận câu chuyện này.

Chủ đề : Phòng chống tiêu cực, Kiên định mục tiêu, Đảng là đạo đức

--- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share