6 minutes | Sep 29, 2021

VOV- Pháp luật và đời sống: Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế -Những đóng góp và kết quả nổi bật trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống ma tuý

Các chương trình nội dung hải quan Việt am trong hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm ma tuý -Những đóng góp quan trọng của hải quan Việt Nam với Hải quan khu vực và quốc tế - Kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý từ các chương trình hợp tác quốc tế của Hải Quan

--- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share