12 minutes | Mar 16th 2020

Växtskyddspodden S1 E3: Podden där vi diskuterar nitrifikationshämmare

Robert Racz och Thomas Wildt-Persson diskuterar nitrifikationshämmare – hur det verkar, vilken ekonomisk och klimatpåverkan det har, och i vilka grödor det kan vara intressant att fundera mer på det. 
https://www.agro.basf.se/sv/

Play
Like
Play Next
Mark Played