34 minutes | Jun 22nd 2020

Växtskyddspodden S1 E10: Podden där vi diskuterar EU’s nya Farm to Fork strategi och vad det kan innebära för jordbruket i Sverige.

Robert Racz och vår ’politiska kommentator’ Susanne Kuschel diskuterar EU’s nya Farm to Fork strategy och vad det kan innebära för jordbruket i  Sverige.  Strategin är väldigt ambitiös med många olika mål på många olika områden, men samtidigt är det i nu läget också bara en strategi.  Det är först när lagar börjar skrivas som den kommer att gälla.  Så vad betyder dessa mål för växtskydd, ekologisk odling, etc?   
https://www.agro.basf.se/sv/ 

Play
Like
Play Next
Mark Played