64 minutes | Nov 24th 2019

KAKO USTANOVITI PODJETJE IN REDEFINIRATI SVOJ POSEL? (1. del Marko Rant)

Marko Rant je podjetnik, direktor in soustanovitelj podjetja Borza terjatev, ki je prvi organizirani trg s poslovnimi terjatvami v Sloveniji. Pred Borzo terjatev je svoje izkušnje nabiral z vodenjem nepremičninskih poslov. Njegov največji projekt je bil grajenje Situle. Sodeloval je tudi pri prestrukturiranju nekaterih prozivodnih podjetij, kjer se je tudi srečal s faktoring in tako dobil idejo za trenutno podjetje.