18 minutes | Mar 4, 2021

№ 10 — Covid-19: De isolerede

Den direkte kontakt mellem patienter og pårørende er under Corona reduceret markant – i foråret lukkede mange hospitaler for første gang i 6-7 år næsten helt ned for besøgende pga. smitterisikoen. Her under anden bølge i vinter er det sket igen. Dét har givet udfordringer for både personale, patienter og pårørende. Vi har besøgt Covid-afsnit på Bispebjerg hospital og SUH i Køge og talt med sygeplejersker og en forsker om fordele og ulemper ved besøgstid - og om værnemidler, der isolerer patienter og personale.   Medvirkende: Sygeplejerske Camilla Faurskov Sørensen, Ortopædkir. afd. SUH Køge Julie Andreasen, sygeplejerske, Ortopædkir. afd. SUH Køge Carrinna A. Hansen, sygeplejefaglig forskningsleder, Ortopædkir. afd. SUH Køge Sofie Rosenørn Wolsgaard, Lungemed. Afd. Bispebjerg hospital Trine Hjetting, ledende oversygeplejerske, Lungemed. Afd. Bispebjerg hospital Lisbeth Bruus, patient, Covid-afsn. Ortopædkir.afd. SUH Køge og hendes kæreste, Henrik Hartung   Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd Journalist og tilrettelægger: Thomas Alling Musik: Nicolas Doria Adet Hansen Redaktør: Jakob Lundsteen Grafik: Mathias N Justesen
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share