11 minutes | Jun 3, 2017

Storyteller - Nếu tớ được sinh ra lần nữa...

Có một cô gái đã nói rằng : “Nếu được sinh ra một lần nữa, em muốn trở thành một cái cây. Vì khi đã được trồng xuống đất thì sẽ không thể dịch chuyển đi đâu được nữa. Nếu vậy thì sẽ không bao giờ phải rời xa những người mà mình yêu thương...”Còn bạn, nếu ai đó hỏi bạn rằng nếu bạn được sinh ra thêm một lần nữa thì bạn muốn trở thành người như thế nào ? Liệu bạn còn muốn trở thành bạn như ngày hôm nay….
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share