23 minutes | Sep 11, 2017

Khi vô thường chạm khẽ đời ta

Tôi quen một cô bạn tên Jennifer mà tôi nghĩ lúc đó cô bạn này là người lạ thường. Lạ là vì khi tôi và cô đi bộ dộc theo con đường, nếu cô ấy gặp một con ốc cô ấy sẽ không ngần ngại mang con ốc ấy trã lại trên cỏ nếu không người ta sẽ đạp nát con ốc ấy giữa đường. Tại sao Jennifer phải tốn công và làm dơ bẩn tay để làm chuyện ấy nhỉ. Nó chỉ là con ốc vô tri kia mà. Thực ra cô ấy cảm nhận được sự đau đớn của con ốc khi người ta đập dẫm lên nó. Cũng như chúng ta, nếu chúng ta không thoát khỏi con đường nhân loại thì chúng ta cũng sẽ bị đè dẹp như con ốc kia.Buồn cười lắm phải không...
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share