6 minutes | May 22, 2018

#CodziennikSME24 - wstęp

Smart Industry Polska 2018, dwie ważne wynikające z niego kwestie i eksperyment SME24.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share