46 minutes | Dec 24th 2020

Det Stora permakulturavsnittet

Idag pratar vi Permakultur. Tidigare har vi pratat om några av principerna men nu går vi igenom både de etiska grundpelarna samt de 12 principerna.Permaculture principles allow us to create a culture that can endure and thrive for generations to come. At its heart are three very simple tenets, or ethics:– Care for the planet.– Care for people.– Fair share. (Which also involves returning surplus to the system.)Permakulturens 12 principer:1. Observe and Interact - Observera och interagera.2. Catch and Store Energy - Fånga och lagra energi3. Obtain a Yield - Få avkastning på ditt arbete4. Apply Self-Regulation and Feedback - Utvärdera dig själv5. Use and Value Renewables - Använd och värdesätt återanvändning6. Produce No Waste - Skapa inget avfall7. Design from Patterns to Details - Designa från övergripande till detaljer8. Integrate Don’t Segregate - Integrera, inte segregera9. Use Small, Slow Solutions - Använd små och långsamma lösningar10. Use and Value Diversity - Använd och värdera diversitet11. Use Edges and Value the Marginal - Använd kanter och värdera marginalen12. Creatively Use and Respond to Change - Var kreativ i hur du hanterar förändring
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share