87 minutes | Jul 24, 2021

EIP (Ethereum Improvement Proposals) & Updating the Chain (S05E01)

فرایند به‌روز‌رسانی پروتکل اتریوم در این قسمت به چرایی نیاز به تغییر و بروزرسانی در محیط های مختلف نظیر نرم افزارهای سازمانی و نرم افزار های متن باز پرداختیم و روند بروزرسانی ها در اتریوم را از ایده تا اجرا بررسی کردیم. توضیحات این اپیزود: لزوم و مراحل تغییر در ساختار و روند های هر سازمان تفاوت های ساختاری پروژه های متن باز (open source) با سازمان‌های عادی تاریخچه‌ای از ساختار تغییرات و تکامل در پروژه‌های متن باز ساختار تکاملی زبان پایتون. Python enhancement proposal یا PEP ساختار تکاملی بیت کوین. Bitcoin Improvement Proposal یا BIP ساختار تکاملی اتریوم. Ethereum Improvement Proposal یا EIP چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ اولین EIP1، EIP چیست؟ توسط چه کسانی نوشته شد؟ هدف از این EIP چیست؟ مواردی که یه EIP باید داشته باشد تا مورد قبول اولیه واقع شود. ملاحظات امنیتی (Security Consideration) یکی از موارد لازم هر EIP چیست و چگونه به EIP1 اضافه شد دسته‌ بندی و انواع مختلف EIP ها Standard Track Meta EIP Informational EIP دسته بندی Standard Track ها : Core, Networking, Interface, ERC چالشی‌ترین نوع EIP ها یا Core EIP ها کارکرد ERC ها چیست و چرا به آنها نیاز داریم استاندارد توکن ERC20 چیست؟ چرا از این EIP در توکن ها استفاده می‌شود؟ روندی که یک EIP از ایده تا نهایی شدن و پیاده سازی باید طی کند بازیگران اصلی در EIP ها: EIP Champion ویرایشگران (EIP Editors) متخصصان فنی (Core Developers) مراحل یک EIP: ایده (Idea) یک EIP چگونه و کجا مطرح می‌شود؟ چه کسی مسئول توضیح دادن آن است؟ ویرایشگران یا EIP Editor ها چه کسانی هستند و مسئولیتشان چیست؟ چه زمانی یک EIP به پیش‌نویس (Draft) تبدیل می‌شود فراخوانی نهایی یا last call چیست؟ با چه شرطی یک EIP از فراخوانی نهایی به حالت نهایی یا Final تبدیل می‌شود حالت های stagnant, withdraw, living برای EIP ها گروه EIP Improvement Process یا EIPIP جلسات متخصصان اتریوم یا All Core Dev Call چیست؟ کلاینت های مختلف اتریوم (Geth, OpenEthereum, Nethermind و غیره) پروسه‌ی فورک های سخت یا hard fork های اتریوم فورک های سخت اتریوم کدام دسته از EIP ها را شامل می‌شوند؟ تاریخچه از نحوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد هاردفورک های اتریوم گروه Cat Herders چه کسانی هستند و در فرآیند تغییرات اتریوم چه نقشی بازی می‌کنند؟ پروسه‌ی یک Core EIP از ابتدا تا قرار گرفتن در یک هاردفورک شرط اصلی برای قبول شدن یک core EIP : پیاده سازی آن توسط ۳ کلاینت مختلف اتریوم نوشتن Test Case و Security Review محیط تست اولیه یا Dev Net چیست؟ YOLO اولین Dev Net موجود پیاده سازی تغییرات در تست نت های مختلف اتریوم برای پیاده سازی تست های نهایی تصمیم‌گیری برای پیاده سازی و زمان یک هاردفورک در اتریوم و اینکه چه EIP هایی را شامل می‌شود تفاوت های مکانیزم تغییرات و تکامل در بیت کوین و اتریوم در سطح شبکه آیا تصمیم‌گیری ها در اتریوم متمرکز است؟ لزوم این نحوه‌ی تصمیم‌گیری در اتریوم چیست؟ لینک های این اپیزود: EIP20: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20 لیست همه‌ی EIP ها به همراه وضعیت فعلی آنها: https://eips.ethereum.org/all فولدر EIP در گیت هاب اتریوم: https://github.com/ethereum/EIPs اسلایدهای شایان اسکندری در IETF: https://datatracker.ietf.org/meeting/105/materials/slides-105-hotrfc-11-democratic-improvement-proposals-for-decentralization-projects-01 ارائه‌ی اسلاید ها در IETF: https://www.youtube.com/watch?v=4pcXftIM_KY&ab_channel=ConsenSysDiligence محل های بحث و گفتگوی اولیه در مورد ایده ها: https://ethresear.ch/ https://ethereum-magicians.org/ https://github.com/ethereum/EIPs/issues EIP1 : https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1 وبسایت Cat Herders: https://ethereumcatherders.com/ رپو مدیریتی برای برگزاری ACD call ها:https://github.com/ethereum/pm
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share