50 minutes | Mar 18, 2020

Coronalysis - Capitalism is Critically Sick (S03E05)

شیر یا خط - فصل 3 برنامه پنجم ویژه نوروز 1399 این برنامه به اثرات ویروس کرونا (کوید-19) و دلایل سقوط بازارهای رمزارز و بازارهای اقتصادی جهانی، آینده این بازارها، فرصت های ایجاد شده برای کارهای راه دور و درآمدزایی و موضوعات دیگر به بحث و تبادل نظر می پردازد. کریپتو چگونه می تواند به خیریه ها در یاری رساندن به افراد نیازمند در وضعیت فعلی کمک کند؟ تفاوت بازارهای سهام و کریپتو در جلوگیری از سقوط های ناگهانی آیا این سقوط بازار کریپتو و رمزارز مسبوق به سابقه است؟ کدامیک از این بازارها 24 ساعته هستند؟ امید ها به بازار رمزارز ها علیرغم سقوط فعلی آشفتگی بازار و تاثیر جنگ قیمتی نفت نقش PlusToken و موتور BitMex در ریزش بازار رمزارز زیرساخت های دور کاری در دنیا چگونه است؟ چارت سقوط های بازار سهام و رمز ارزها: twitter.com/sbetamc/status/1239758303120568320 ---------------------- ۱۳۹۸ - ۲۶ اسفند 16 March 2020
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share