55 minutes | Dec 13, 2020

13.12.20 שרון Mp3

יוצרים תוצאות עם שרון אייזן בתוכנית הרדיו השבועית. והפעם ראיון עם עו"ד אהוד סרפיאן מנכ"ל הקרן לגמלאי המדינה לפנסיה תקציבית. ראיון מרתק על יצירת תוצאות ויוזמות מבורכות למען הגיל השלישי, חשיבות המודעות הציבורית והחברתית להפגנת אכפתיות ודאגה לא רק למעגל המשפחתי הקרוב אלא לכל מי שבקרבתינו, לשאול לשלומם ולעזור בכל מה שניתן. תקופת הריחוק החברתי והאתגרים הכלכליים שבאים עימה מחייבים תשומת לב רחבה יותר מתמיד לאוכלוסיה שכ"כ חשובה ללב כולנו. בראיון שיתף אהוד ביוזמות חשובות למען הגיל השלישי מההיבט החברתי, אנושי ועד לסיוע משפטי הדואג לזכויותיהם ושמירה על רווחתם. ראיון זה נועד להעלות את הנושא למודעות ולצייד במידעים חשובים לגבי מה נעשה ע"י הקרן וכיצד כל אחד מאיתנו יכולים להירתם למענם. כמו כן על כלכלת אריכות החיים והשפעתה על המשק הבינלאומי, ודאגת הקרן לא רק לגמלאי המדינה אלא גם לעצמאים, ומי שעבד בגופים פרטיים. החיבוק והעזרה היא לכל פונה בגיל השלישי. חשוב להכיר את הקרן ופעילותה וליהנות ממה שהם מציעים לאוכלוסיה זו. פעילות עם משמעות, שליחות ונשמה
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share