13 minutes | Jul 26, 2021

#43 SEO vs PPC: Hvad bør du vælge?

I denne episode sammenligner vi SEO og PPC, da disse begge er to forskellige metoder til at komme frem i søgeresultaterne.Her kommer vi ind på fordele og ulemper ved både SEO samt PPC, hvornår du skal bruge SEO frem for PPC eller omvendt og muligheden for at benytte SEO og PPC i synergi med hinanden.Efter du har lyttet til denne episode, vil du kunne skelne mellem fordele og ulemper ved både SEO og PPC og dermed have en bedre forståelse for, hvornår du skal benytte hvad, og i hvilke situationer SEO er mere passende end PPC og omvendt.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share