33 minutes | Sep 13, 2021

15 Bag om Nyhederne 13/09/2021: Regeringens arbejdsudbudsreformer, statsstøtte til PostNord, Buurtzorg-modellen i ældreplejen mm.

I denne episode af Bag om Nyhederne diskuteres regeringens nylige udspil til arbejdsudbudsreformer. Mads Lundby Hansen kommenterer på selve ikrafttrædelsen af regeringens – oprindeligt CEPOS’ - forslag om en sænkelse dimmitendsatsen, som ifølge regeringen først skal ske i 2023. Meget sent, eftersom der er brug for reformer, der øger arbejdsudbuddet nu. I forlængelse heraf kritiserer cheføkonomen forslaget om højere dagpenge og undrer sig over, at Finansministeriet har ændret regneprincipper.

Forslaget om en hævelse af aktieskatten kritiseres af Otto Brøns-Petersen. Aktieskatten er i forvejen meget høj, når man tager højde for effekten af inflation og beregner realbeskatningen. Satserne er også høje i international sammenligning - næsthøjeste i OECD. Han roser dog regeringen for at sænke elafgiften, som bør afskaffes helt. Brøns-Petersen kommenterer desuden EU-kommissionens afgørelse om ulovlig statsstøtte til PostNord. 

Karsten Bo Larsen, forskningschef, fortæller om Buurtzorg-modellen i ældreplejen 

CEPOS-Direktør Martin Ågerup agerer moderator og faciliterer dit ugentlige nyhedsoverblik. 

Links: 

Høj og uens beskatning af kapitalafkast i Danmark 

https://cepos.dk/abcepos-artikler/0017-hoej-og-uens-beskatning-af-kapitalafkast-i-danmark/ 

Video fra eventet med Tommy Ahlers og Deirdre McCloskey 

https://youtu.be/oFF4mvKstF0

Kommunerne kan spare 7,8 mia. kr. på ledelse og administration

https://cepos.dk/artikler/kommunerne-kan-spare-7-8-mia-kr-paa-ledelse-og-administration/#_ftnref1

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk 

Optagelsen er lavet: 13. september 2021. 

Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share