142 minutes | Jun 4th 2020

سماک ۳۳: قسمت دوم فردوسی - Samaak 33: Ferdowsi, P2

https://t.me/Samaak_AM/515 🎧 بخش دوم از سَماکِ سی‌وسوم، منتشر شد!: شماره‌ای برای فردوسی و شاهنامه 🎙 شنیدنش با جست‌وجوی "samaak" در برنامه‌های پادکست‌گیر یا تلگرام 🔆 این شماره بر مدار درنگ بر شاهکارِ کسی می‌گردد که هم هویت و هم زبان ما را توش و توانِ زیستِ هزاران‌ساله بخشید. اویی که در این شماره درباره‌اش می‌پرسیم و می‌گوییم که: «چرا هنوز خواندن کتابش کاربرد و رواج دارد؟» این یگانه، کسی نیست جز #فردوسی، خداوندگارِ «بهین‌نامهٔ باستان» ✅ #قسمت_دوم با گفتارهایی از جنسِ کلامِ - تلاش برای مرور جواب‌هایی به دو پرسش، از زبان راوی پادکست: «آیا شاهنامه کتاب صلح است؟» «شاهنامه و منش استبدادی؟»؛ - معرفی فعالیت ارزشمند گروه #شاهنامه_بخوانیم (shahnamehbekhanim.com)؛ - و باز هم سخنان شیرین ادیب اهل افغانستان #اسدالله_حبیب: «بخش دوم: سنت شاهنامه‌خوانی»؛ 🌀 به همراه: خوانش‌ ناب و زیبای #استاد_بهروز_رضوی؛ ✔️ و علاوه‌بر این‌ها، زینت‌هایی موسیقایی از جنسِ هنر #استاد_دهلوی؛ و #داریوش_آذر 📌 سپاس ویژه از #میسا (انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مک‌گیل) و سامان‌دهندگان رخداد بین‌دانشگاهی بزرگداشت فردوسی. ➕ نشر این شماره: ۴ ژوئن ۲۰۲۰ ✔️ همچون همیشه موسیقی‌ها و فایل‌های مکمل فقط در تلگرام ما می‌آید t.me/Samaak_AM
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share