134 minutes | Jun 4th 2020

سماک ۳۳: قسمت اول فردوسی - Samaak 33: Ferdowsi, P1

https://t.me/Samaak_AM/513 🎧 بخش نخست از سَماکِ سی‌وسوم، منتشر شد!: شماره‌ای برای فردوسی و شاهنامه 🎙 شنیدنش با جست‌وجوی "samaak" در برنامه‌های پادکست‌گیر یا تلگرام 🔆 این شماره بر مدار درنگ بر شاهکارِ کسی می‌گردد که هم هویت و هم زبان ما را توش و توانِ زیستِ هزاران‌ساله بخشید. اویی که در این شماره درباره‌اش می‌پرسیم و می‌گوییم که: «چرا هنوز خواندن کتابش کاربرد و رواج دارد؟».  این یگانه، کسی نیست جز #فردوسی، خداوندگارِ بهین‌نامهٔ باستان ✅ #قسمت_اول با گفتارهایی از جنسِ کلامِ: راوی پادکست: «جستارگشایی درباب چهار کاربرد امروزین خوانش شاهنامه»؛ #استاد_علی_رضاقلی: «چرا شاهنامه را نوعی دورهٔ تاریخ اقتصاد سیاسی ایران می‌دانم؟»؛ #استاد_مهران_راد: «شاهنامه، فراسوی رزم و بزم»؛ و سخنان شیرین ادیب اهل افغانستان #اسدالله_حبیب: «بخش اول: میراث زبانی شاهنامه»؛ 🌀 به همراه: خوانش‌ ناب و زیبای #استاد_ابوالحسن_تهامی از آغاز داستان رستم و سهراب؛ ✔️ و علاوه‌بر این‌ها، زینت‌هایی موسیقایی از جنسِ هنر #استاد_دهلوی؛ و #داریوش_آذر 📌 سپاس ویژه از #میسا (انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مک‌گیل) و سامان‌دهندگان رخداد بین‌دانشگاهی بزرگداشت فردوسی به‌خاطر میزبانی دو نشستی که این بخش جستارگشایی و سخنان جناب راد به‌تازگی در آن‌ها ایراد شده است ➕ #قسمت_دوم این شماره، با ۲۴ ساعت فاصله نشر می‌شود و نیز همچون همیشه موسیقی‌ها و فایل‌های مکمل فقط در تلگرام ما می‌آید t.me/Samaak_AM
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share