6 minutes | Feb 17, 2019

מהשיחות האלו עם אחותי שמחזקים את האמונה שלי - פרק 16

אחותי אמרה לי שהיא פשוט לא סובלת שיווק כי זה לא מדעי מבחינתה. אמרתי לה שהיא ורוב האנשים היום לא יודעים מה זה שיווק. שיווק הוא לא עניין של להוציא לפועל תוכנית עסקית, הלוואות, ובניית מוצר מ-א' עד ת'... זאת הדרך הלא נכונה להתעסק בשיווק!
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share