25 minutes | Apr 16, 2021

Podcast #2 Aan de slag met eco-activiteiten deel 2

De tweede podcast bestaat uit twee delen. Host CHristel van Raaij praat in deze podcast met melkveehouder Frank de Wit, deelnemer aan de gebiedspilot Vergroening waterrijke veenweidegebieden en met Theo Hogendoorn, vanuit het Flevolands Agrarisch Collectief coördinator van de GLB -pilot Akkerbelt. In het eerste deel nemen we jullie mee in de eco-activiteiten en de koppeling van punten hieraan. In het tweede deel gaan we dieper in op de uitvoerbaarheid van de maatregelen en de werking van het puntensysteem in de praktijk.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share