24 minutes | May 7, 2019

Vi diskuterar vår syn på romantiken och hur man umgicks. Vi jämför också med hur man umgås idag.

Vi pratar och ger vår syn och tankar om romantiken
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share