50 minutes | Nov 18th 2019

91 TDCS, Optogenetica & Brainhacking. Met professor Maarten Frens

Professor Maarten Frens is verbonden aan de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Eerder was hij de founding dean van het Erasmus University College. Hij studeerde medische biologie in Utrecht en deed zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In het interview praten we over zijn onderzoek naar TDCS, dit is een methode om met zwakstroom het brein te stimuleren. Daarnaast bespreken we methoden als optogenetica en andere manieren om het brein te verbeteren. De shownotes kun je vinden op https://biohackingimpact.nl/maarten-frens