65 minutes | Apr 3, 2021

Ann komemore Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn

Nan Epizòd sa, Emmy chita avèk Pascale Solages. Pascale se yon militan, aktivist nan mouvman feminis an Haiti. Medam yo pataje lide, pasyon yo , tristès yo ak kòlè yo sou zafè diskriminasyon sou fanm. Konvèsayon sa ka louvri je w sou kestyon tankou “Kisa ki feminis “ ? Eske m se on feminis” ?  Al tande ! --- Support this podcast: https://anchor.fm/nannanpodcast/support
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share