21 minutes | Nov 30th 2020

The Campaign Period Officially Begins in Mostar

For the first time in twelve years, voters in Mostar will be headed to the polls on December, 20th.  The city once represented a true melting pot of the cultures that have existed in the country for centuries, where Serbs, Croats and Muslims lived together harmoniously.  However, since the war, the city has been culturally divided.  On November 26th I spoke with Mirsad Hadzikadic, the president of the Platform for Progress, about the significance of this historical event and the upcoming campaign for Platform members who will be running for office Predizborna kampanja zvanično počinje u Mostaru  Po prvi put u dvanaest godina, glasači u Mostaru će se uputiti ka biračkim mjestima 20. decembra. Ovaj grad je nekada predstavljao pravu mješavinu kultura koje su postojale u ovoj državi stoljećima, i gdje su Srbi, Hrvati i muslimani živjeli zajedno u slozi. Međutim, od rata, grad je kulturološki podijeljen. 26. novembra sam razgovarao sa Mirsadom Hadžikadićem, predsjednikom Platforme za progres, o značaju ovog historijskog događaja i nadolazećoj predizbornoj kampanji članova Platforme za progres koji su se kandidovali za izbore. 30.11.2020. Kliknite ovdje da pročitate intervju sa Mirsadom Hadžikadićem na službenim jezicima Bosne i Hercegovine  
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share