12 minutes | Feb 17, 2020

#25:Thijn en Jolande Broens en Janneke Meyer, actief richting het onderwijs en gezinnen

Rene praat met Tijn, die leert steeds beter lezen en schrijven. Hij heeft er daarom ook meer plezier in. Hij krijgt hulp van juffen op school en hij krijgt extra leesles van Jolande. Jolande van Bureau Leesplezier kreeg van de leerkracht van Tijn te horen dat hij het moeilijk vond om leuke boeken uit te kiezen en of ze daarbij kon helpen. Jolande heeft gevraagd waar Tijn van houdt en is aan de slag gegaan met een leestafel. Later wist hij wat hij leuk vond om zelf boeken in de bibliotheek te kiezen.  Er is een pot met subsidie om op scholen kinderen te begeleiden die een achterstand hebben met lezen. De leesmotivatie en het leesplezier zijn belangrijk om de kinderen lezen te laten herontdekken. Maar ook ouders moeten erbij betrokken worden, zodat in Nijverdal meer kinderen met plezier gaan lezen.  Janneke screent de kinderen op school en adviseert wat de leerkrachten met de kinderen kunnen doen om de taal beter te beheersen. Ze hebben ook cursussen (jij en je kind) voor volwassenen. Ze hopen op een laagdrempelige manier ouders te kunnen helpen en tips te geven om hun kinderen beter te ondersteunen. Kinderen in taalarme gezinnen lopen een groter risico om op te groeien tot laaggeletterde volwassenen. Ouders hebben een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. Zij zijn zich daar niet altijd van bewust. De cursus 'Voor jou en je kind!' biedt ouders daarom een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind. Na afloop van de cursus kunnen ouders die hiervoor openstaan verder met cursussen om hun eigen taalvaardigheid te verbeteren. 
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share