10 minutes | Dec 2, 2019

#14: Henk Verschuren , nominatie als taalheld van Overijssel, schreef boeken met tips voor collega taalvrijwilligers en geeft les aan mensen die de taal niet goed beheersen.

Woensdag 18 september j.l. is Henk officieel genomineerd door Jolanda Beernink van de stichting Lezen&Schrijven tot taalheld van Twente in de categorie 'taalbegeleider'. Deze landelijke stichting zet zich in voor de taalbevordering van de 2 miljoen laaggeletterden in Nederland. Prinses Laurentien is haar ambassadeur. Een week later kwam hij door de volgende ronde en is hij door een jury uit Overijssel (met o.a. de prijswinnaar van afgelopen jaar) genomineerd tot taalheld van de gehele provincie Overijssel. Hij mag onze provincie vertegenwoordigen bij de landelijke prijsuitreiking. Hij heeft zijn nominatie niet alleen te danken aan mijn enthousiaste manier van lesgeven (in beeldtaal en ervaringstaal). Ook de taalboeken, die hij afgelopen twee jaar schreef, hebben meegewogen in de nominatie. 
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share