35 minutes | Mar 9, 2021

פרק 43 • הרב הפיראט • דון שמואל פלאג'י

מה דעתכם על הצרוף רב שודד ים?  ומה אם נוסיף לזה שגריר, סוחר ומרגל?  על דיפלומטיה בינלאומית ועל מתי שוד נחשב לגיטימי  על יהודים במרוקו ועל יהודים בהולנד  על המלאח ועל אמסטרדם  על רמברנדט ועל דמות יוצאת דופן שפרצה גבולות https://www.kedma.xyz/2021/03/43.html
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share