44 minutes | Dec 13, 2020

פרק 39 • מאי חנוכה

חנוכה. חג יפה כל כך. אבל מה באמת קרה שם?  פך קטן שמונה ימים שמנו נתן. ממתי יש חגים בגלל נס?  על יוונים שהם לא באמת יוונים ועל כהנים מתיוונים וכהנים מורדים.  על גאופוליטיקה במאה השניה לפני הספירה ועל הכפר הגלובלי בעת העתיקה.  על משפחה אחת שלקחה על עצמה להוביל, להנהיג ולנצח. ועל גיבורים אמיתיים שבזכותם אנחנו כאן. https://www.kedma.xyz/2020/12/39.html
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share