33 minutes | Feb 23, 2020

פרק 28 • מגילת אסתר • הסיפור האמיתי

ועכשיו למשהו שונה לגמרי.  מה מסתתר מאחורי מגילת אסתר? מה באמת קרה שם? מלחמת העולם בין פרס ליוון ועל חיילים וגנרלים יהודים על מלכי פרס ועל יהודים עם שמות פרסיים  על זהות יהודית ואיך צריך לקרוא את המגילה. https://www.kedma.xyz/2020/02/28.html
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share