40 minutes | Mar 28, 2021

Nenávisť k vlastnej duši prináša jej večné zachovanie

Ako zachovať svoj život do večného života? Vo veľkom zástupe ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na Kristov vstup do Jeruzalema, nachádzame rôzne skupiny ľudí – tí, pre ktorých sa stal nepriateľom, pretože ich usvedčoval z hriechu a...
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share