29 minutes | Jun 19, 2021

Tradhëtia në çift, pse ajo shtohet pas ardhjes së fëmijës në familje?!

Foni dhe Adi trajtojnë tradhëtinë në çift. Gjithashtu, ata shpjegojnë arsyet pse shtohet tradhëtia pasi familjes i shtohet një pjesëtar.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share