25 minutes | May 15, 2021

Çfarë shikojnë burrat në trupin e femrës?

Burrat janë programuar të tërhiqen nga gratë me aftësi të shëndetshme për riprodhim dhe të disponueshme për seks. Përsa i përket formës së trupit si burrat ashtu dhe gratë, dëshirojnë dikë që ka trup sportiv. Për burrat këto janë një tregues për aftësi të larta shëndeti të gruas për riprodhim të suksesshëm me fëmijët e tyre. Rezultatet na drejtojnë se burrat tërhiqen më tepër nga gratë me fytyrë fëminore –sy të mëdhenj, hundë të vogël, buzë dhe faqe të mbushura – sepse këto karakteristika provokojnë ndjenja të kujdesit prindëror te shumica e burrave.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share