30 minutes | Jun 5, 2021

95% të veprimeve tona i bëjmë pavetëdije?!

E keni menduar ndonjëherë se pse ose sa veprime bëjmë tërësisht pavetëdije dhe si ndikon kjo në marrëdhënie me njërëzit përreth?! Foni dhe Adi na zbulojnë gjithçka rreth këtyre veprimeve.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share