28 minutes | Mar 9, 2020

Van Sober naar Rijk: dijkverbetering in de 21ste eeuw

Dijken zijn iconen van de Nederlandse poldermentaliteit. Maar polderen heeft wel een penvoerder met middelen nodig. In een recente nieuwsbrief* signaleert Ties Rijcken, expert op het gebied van waterveiligheid, waar de zwakke schakel zit in de huidige dijkverbeteringstrajecten en hoe deze kan worden versterkt. De provincie heeft volgens hem de belangrijke rol om soberheid vanuit het Rijk aan te vullen tot een Regionale Omgevingskwaliteit. Precies zoals de nieuwe Omgevingswet voorschrijft.  *https://mailchi.mp/1ce154a2f2dd/dijkverbetering --- Send in a voice message: https://anchor.fm/paul-roncken/message
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share