71 minutes | May 30, 2019

De bodem daalt onder landbouw en natuur (gesprek met Paul Plambeck).

Interbellum gesprek met landschapsarchitect Paul Plambeck, werkzaam bij bureau Sant en Co. Projectleider van de omvangrijke studie naar een vernieuwd perspectief op het Groene Hart. Als bodemdaling al 1000 jaar plaatsvindt, waarom is het dan opeens zo urgent? Begrijpen agrariërs, natuurbeschermers en landschapsexperts elkaar goed genoeg? Wat is nu een toekomst om van te dromen? Een gesprek over aangepaste kerntaken voor landbouw, bebouwing en natuur door klimaatveranderingen in het Groene Hart. De studie naar het Groene Hart is opgesteld in opdracht van de drie Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Harm Veenenbos - Provincie Zuid-Holland, Paul Roncken - Provincie Utrecht en Steven Slabbers - Provincie Noord-Holland in samenwerking met provinciale ontwerpers en adviseurs. Uitgevoerd door Sant en Co en in samenwerking met Rens Wijnakker - FABRICations, Theo Vogelzang - Wageningen Economic Research, Erik Jansen - Veenweide Innovatie Centrum, Gilles Erkens - Deltares en Marlies Feringa en Patricia Braaksma - Stuurgroep Groene Hart. Regionale uitwerkingen door Vista landschapsarchitecten, Flux landschapsarchitecten en Peter de Ruyter, landschapsarchitectuur. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/paul-roncken/message
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share