44 minutes | Dec 9, 2020

#1 Dokument på gränsen

Ett samtal om att korsa gränser i allmänhet och att korsa dansk-svenska gränsen i synnerhet. Samtalet handlar om gränshinder, rättigheter och kärlekens olika kategorier. Medverkande i avsnittet är Maja Sager, Johanna Rivano Eckerdal och Mia Krokstäde.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share