30 minutes | Jan 20th 2021

86. Första Hjälpen enligt LCABCDE, del 2

Del 2 i Prehospitalt Akut Omhändertagande enligt L(C)ABCDE som radiokurs, kunskap som kan rädda liv. Vi går under 2 avsnitt igenom grunderna i minnesregeln L(C)ABCDE för första hjälpen som vi både är instruktörer i. En bra introduktion för dig som inte tidigare gått första hjälpen eller nyttig repetition för dig som gått kursen. Detta är det andra och sista avsnittet.

Play
Like
Play Next
Mark Played