30 minutes | Dec 16th 2020

81. Digital minimalism, få mer tid till prepping

Niklas har provat digital minimalism en månad och delar med sig av sina reflektioner, och hur det ger mer tid att lägga på andra preppingförberedelser exempelvis träning och dessutom är en bra förberedelse för störningar i elförsörjningen.

Play
Like
Play Next
Mark Played