30 minutes | Nov 24th 2020

78. Hur mår den svenska prepperrörelsen

Med Anders "Svensk Prepper" Lundwall som extra co-host pratar vi om hur läget är i den svenska prepperrörelsen. Har det blivit fler preppers i Sverige efter alla händelser och uppmärksamhet från media, och hur skall vi göra för att nå ut till ännu fler.

Play
Like
Play Next
Mark Played