30 minutes | Nov 4th 2020

75. Psykologiskt immunförsvar

Vad är psykologiskt immunförsvar, hur bygger man upp det att bli starkare, och varför tror vi att preppers har bättre förutsättningar för just detta.

Play
Like
Play Next
Mark Played