30 minutes | Aug 25th 2020

68. Hur vi tänker kring prepping just nu

Anette fick ett externt uppdrag att sammanfatta tankar om prepping och vi pratar om vilka tankar hon fick av detta, och hur det skiljer sig från hur hon tänkte för några år sedan.

Play
Like
Play Next
Mark Played