30 minutes | Jul 14th 2020

65. Viktigaste resursen inom hemberedskap

Den viktigaste resursen inom hemberedskap är du. Att träna och utvecklas både mentalt, fysiskt och kunskapsmässigt gör dig tryggare i situationer både till vardags och i kris. I detta avsnittet diskuterar vi en metod för att hjälpa oss i detta.

Play
Like
Play Next
Mark Played