99 minutes | Apr 24th 2017

20. The Running Man - Justitiedepartementets tveksammaste satsning

1987 kom The Running Man, en framtidsvision om den dystopiska verklighet vi skulle kunna leva i år 2017.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share