17 minutes | Nov 21, 2019

Vikten av att implementera experiment som är vinnare

I detta avsnitt av Growthpodden får vi veta varför det är så viktigt att implementera experiment som vi vet var framgångsrika mot nyckeltalet som mättes. Jasmin och Joni berättar också vad en backlog och IKEA-effekten är. De ger också exempel på experiment de har gjort i olika projekt. När man kommit upp i en hög hastighet där man kan lansera flera experiment i veckan är det viktigt att ta vara på det som fungerar. Vi lär oss av experiment vad som fungerar och inte. Men implementerar vi inte de vinnande experimenten, så går det inte att skörda frukten och få ut affärsnyttan av arbetet man gjort.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share