28 minutes | Dec 5, 2019

Personlig tillväxt genom kriser

Konversationen med Benjamin Glaser, grundare av Rebel and Bird fortsätter. Denna gång talar Jasmin och Benjamin om livskriser och vilka olika val i livet som gav dem olika kompetenser och upplevelser. Den här episoden handlar om allt inom personlig tillväxt och de mänskliga faktorerna i beslutsfattandet. Varför är det nödvändigt med självgranskning, vad kan vi lära av olika val vi gör och varför är det modigt att vara sårbar? Benjamin och Jasmin nämner flera verktyg som workshopsövningar, reflektion och terapi som verktyg för att hantera liv och gruppdynamik.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share