67 minutes | Jul 7, 2021

#5 Beweging in kwetsbaarheid: Financiering en Organisatie

Hans-Martin Don en Aukje Hilderink spreken over het slim organiseren van de zorg rondom mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Voor de organisatie van een persoonsgerichte aanpak is een goed gecoördineerde aanpak nodig, die je soms heel lokaal en soms juist regionaal moet opzetten. Financieringsstromen liggen niet in elkaars verlengde, maar zorgen voor een scheiding tussen onderwerpen en verschillende vormen van hulpverlening. Dat belemmert vaak de continuïteit in de zorg en ondersteuning die iemand nodig heeft, en ook daadwerkelijk krijgt. In deze podcast gaan we nader in op de vraag hoe je een integrale aanpak slim kunt organiseren.
Play
Like
Play Next
Mark
Played
Share